Packat o klart

Nu är bilen packad och färden kan börja!